Jak wybrać gaśnicę

Co będę gasić?

Musimy mieć świadomość, jaki pożaru mógłby w konkretnym przypadku wystąpić i zgodnie z tym wybrać odpowiedni typ gaśnicy. Powinniśmy zatem po prostu wiedzieć, co mogłoby ulec zapłonowi. W związku z powyższym, musimy znać poszczególne klasy pożarów, jako że na ich podstawie określimy, które urządzenie jest dla nas odpowiednie.

Klasy pożarowe:

Klasa A — pożar ciał stałych,

przy którym występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, węgiel, tekstylia, papier, słoma, siano, tworzywa sztuczne)

Klasa B — pożar cieczy palnych

oraz substancji stałych, które przechodzą w stan ciekły (np. benzyna, nafta, oleje, farby i lakiery, rozcieńczalniki, eter, aceton, woski, tłuszcze, asfalt, żywica, smary)

Klasa C — pożar gazów

płonących płomieniem (np. propan-butan, gaz ziemny, gaz świetlny, acetylen, metan, wodór)

Klasa D — pożar lekkich metali zasadowych

(np. magnez i jego stopy z aluminium)

Klasa E — pożar urządzeń elektrycznych pod napięciem

Klasa F — pożar olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych

Jaki rodzaj gaśnicy?

  Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E
Proszkowe Tak Tak Tak Nie Tak
Pianowe Tak Tak Nie Nie Nie
Wodne Tak Nie Nie Nie Nie
Śniegowe Nie Tak Tak Nie Tak

Wodne

Substancją gaśniczą jest woda, która zawiera węglan potasu zabezpieczający przed zamarznięciem cieczy. Nie można jej używać do urządzeń elektrycznych pod napięciem. Ma najniższą skuteczność, efektem gaśniczym jest przede wszystkim schładzanie. Nadaje się do gaszenia pożarów ciał stałych.

Pianowa

Poza wodą zawiera również środek pianotwórczy, który przy napowietrzeniu wytwarza pianę. Piana ułatwia zwilżanie płonących przedmiotów, a przy tym powstaje warstwa izolująca przedmioty od tlenu z powietrza — ten rodzaj urządzenia działa na zasadzie efektu tłumienia. Stosowana przede wszystkim do gaszenia cieczy palnych. Nie można nią gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Proszkowa

Środek gaśniczy stanowi tu specjalny lub uniwersalny bardzo miałki proszek wyrzucany przez gaz. Jest to dość skuteczny środek gaśniczy, jego dużą zaletą jest to, że nie przewodzi on prądu, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Nie nadaje się natomiast do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia wrażliwe na pył.

Śniegowa

Środkiem gaśniczym jest tutaj dwutlenek węgla. Po opuszczeniu zbiornika ciśnieniowego, środek gaśniczy ma bardzo niską temperaturę — przy ujściu końcówki około -30°C, dlatego też podczas jego używania należy zachować szczególną ostrożność. Nie nadaje się do gaszenia materiałów sypkich, ponieważ powoduje ich rozproszenie. Nie nadaje się do gaszenia ciał stałych, jest natomiast przeznaczona do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Jaki wariant gaśnicy?

W zależności od wariantu, gaśnice dzielimy na:

 • Przenośne
 • Przewoźne
 • Zawieszane

Jaką aktywację gaśnicy wybrać?

W zależności od aktywacji, gaśnice możemy podzielić na dwie kategorie:

Gaśnice pod stałym ciśnieniem

Urządzenia gaśnicze pod stałym ciśnieniem są spotykane bardzo często. Na korpusie zaworu spustowego umieszczony jest prosty wskaźnik ciśnienia, który informuje nas o stanie potrzebnego ciśnienia spustowego w zbiorniku. Aby gaśnica mogła zadziałać prawidłowo, ciśnienie nie może spaść poniżej granicy zaznaczonej na zielono.

Gaśnice z nabojem gazowym

Do wyparcia środka gaśniczego stosuje się nabój z gazem wypychającym. Takie urządzenia nie posiadają wskaźnika ciśnienia i cechuje je dwa możliwe sposoby aktywacji:

 • Dźwigniowy mechanizm spustowy — po usunięciu zabezpieczenia i wciśnięciu mechanizmu dochodzi do przebicia naboju gazowego, co powoduje zwolnienia gazu wypychającego.
 • System nabijania — po usunięciu bezpiecznika musi dojść do uderzenia o głowicę popychacza, który spowoduje przebicie naboju gazowego i gaz wypychający uwolni się.

Zdecydowanie prostsza aktywacja występuje w urządzeniach pod stałym ciśnieniem, dlatego też są one najczęściej używane.

Ile gaśnic kupić?

Rodzaj i ilość opiera się na dokumentacji projektowej — koncepcji bezpieczeństwa pożarowego.

Gdzie umieścić gaśnice?

Rodzaj i ilość opiera się na dokumentacji projektowej — koncepcji bezpieczeństwa pożarowego.

 • muszą umożliwiać łatwe i szybkie użycie,
 • muszą być widoczne i stale dostępne,
 • muszą być umieszczone w miejscach, w których występuje najwyższe prawdopodobieństwo powstania pożaru lub w ich zasięgu,
 • należy zadbać o to, by do pożaru użyto odpowiedniego typu gaśnicy,
 • umieszcza się je na pionowej konstrukcji budowlanej (maks. 1,5 m nad ziemią) lub na poziomej konstrukcji budowlanej (należy je zabezpieczyć przed spadnięciem).

Czy konieczna jest regularna kontrola i przegląd?

Tak, należy zadbać o realizację poniższych zasad:

 • sprawność potwierdza się na podstawie dokumentu z kontroli gaśnicy, etykiety kontrolnej i plomby armatury spustowej,
 • kontrolę przeprowadza się po każdym użyciu lub w razie wątpliwości co do sprawności działania,
 • kontrolę gaśnicy przeprowadza się co najmniej 1 x do roku, o ile producent nie podaje krótszego terminu,
 • okresowe badania gaśnicy wykonuje się w przypadku gaśnic wodnych i pianowych raz na 3 lata, w przypadku pozostałych gaśnic — raz na 5 lat.
Zamów katalog 2018
Bring your rogue buying under control

Tel.: 022 8743265, e-mail: manutan@manutan.pl

Szybkie zamówienie
Kontakty
Tel.: (22) 874 32 65
Fax: (22) 874 32 66

Kontakty